โวลต์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสงตรง หมายถึง

SPONSORED LINKS
e0b8a1e0b8b1e0b8a5e0b895e0b8b4e0b8a1e0b8b4e0b980e0b895e0b8ade0b8a3e0b98c
     โวลต์มิเตอร์ไฟฟ้า หมายถึง เครื่องมือที่ใช้สำหรับงานวัดปริมาณแรงดันไฟฟ้า(Voltage) เมื่อมีการนำไปใช้งานในวงจรไฟฟ้า จะต้องต่อแบบขนาน(Parallel Connection) กับวงจร หรือต่อคร่อมกับโหลดโวลต์มิเตอร์ที่ดีจะต้องมีค่าความต้านทานที่สูงๆ การนำเอาเครื่องวัดแบบขดลวดเคลื่อนที่ไปสร้างเป็นโวลต์มิเตอร์นั้น ทำได้โดยการต่อตัวต้านทานอนุกรมกับขดลวดเคลื่อนที่ เพื่อจำกัดกระแสไม่ให้ไหลมากจนเกินพิกัดของขดลวด ซึ่งสามารถทำการขยายย่านวัดได้หลายๆ ย่าน สำหรับตัวต้านทานที่นำมาต่ออนุกรมนั้น จะเรียกกันว่าตัวต้านทานอนุกรม(Series Resistor) หรือ มัลติพลายเออร์(Multiplier) โวลท์มิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง(Direct Current Voltmeter) จะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ดีซี โวลต์มิเตอร์ นอกจากนั้นยังสามารถนำ ดีซี แอมมิเตอร์ มาทำเป็น ดีซี โวลต์มิเตอร์ก็ได้โดยการเปลี่ยนแปลงสเกลหน้าปัดและหน่วยวัดให้ถูกต้อง ดังนั้นปัจจุบัน จึงสร้าง ดีซี โวลต์มิเตอร์ และดีซี แอมมิเตอร์รวมไว้ด้วยกันได้
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...