กลยุทธ์การแข่งขันที่เหมาะสม

SPONSORED LINKS
image010
กลยุทธ์การแข่งขันที่เหมาะสม คือ ความเป็นเลิิศของบริษัทต่างๆ ที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้นั้นเอง โดยขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยหลัก
  • กลยุทธ์ด้านผู้นำต้นทุน (Cost) หมายถึง หาความเหนือกว่ากับต้นทุนการผลิต เช่น บริษัท Toyota
  • กลยุทธ์ด้านผู้นำด้านความแตกต่าง (Differentiation) หมายถึง หาความแปลกใหม่และความเป็นตัวตน เช่น บริษัท Apple, Dell, IBM
  • กลยุทธ์ผู้นำแบบมุ่งเฉพาะกลุ่ม (Focus) หมายถึง หาความเจาะจงในเฉพาะกลุ่มที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน เช่น Niche Market, Thaiseoboard
เป้าหมายสูงสุดของกลยุทธ์การแข่งขันที่เหมาะสม คือ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเป็นการรังสรรค์คุณค่าใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้า
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...