สื่อที่ใคร ๆ ก็เข้าถึงได้

SPONSORED LINKS
shutterstock_126788930
นิยามคำว่า ” สื่อที่ใคร ๆ ก็เข้าถึงได้ “ นั้นหมายถึง คุณลักษณะของการเป็นข้อมูลเชิงดิจิทัลหรือที่ไม่ได้เป็นแบบวัตถุเหมือนหนังสือ และนิตยสาร อีกทั้งอยู่ในรูปแบบของ “ข้อมูล” ที่ถูกหยิบนำมาแสดงผลผ่านอุปกรณ์ต่างได้หลากหลาย ทำให้สื่อดิจิทัลนั้นถูกแพร่หลายและเข้าถึงกลุ่มคนที่มีอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่คนจำนวนมากมีอุปกรณ์ประเภทคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โทรศัพท์มือถือประเภท สมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ต ซึ่งสามารถเข้าถึงแหล่งที่ถูกเผยแพร่คอนเทนต์เหล่านี้ได้อย่างโดยง่ายดาย ทำให้ข้อจำกัดเดิมของสื่อ นั้นบีบให้ผู้ติดตามต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสถานที่ และเวลา เป็นต้น โดยปัจจุบันผู้บริโภคนำสามารถมีอำนาจในการควบคุมและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในสื่อดิจจิทัลได้มากขึ้น หลากหลาย และไม่ถูกบังคับด้วยวิธีการแบบเดิมๆ อีกต่อไป
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...