คอนเซ็ปต์ Zero Moment of Truth หมายถึง

SPONSORED LINKS
marketing-strategy
คอนเซ็ปต์ (Zero Moment of Truth) หมายถึง เป็นการอธิบายถึงพฤติกรรมแบบใหม่ของตัวผู้บริโภคที่มีผลต่อการตลาดในปัจจุบันโดยสมัยก่อนนั้น เราจะมีพฤติกรรมในการซื้อของต่างๆ โดยการได้รับแรงกระตุ้นหรือสิ่งเร้าให้เกิดความอยากซื้อสินค้าหรือใช้บริการ จากนั้นจึงไปที่ชั้นจำหน่ายสินค้า ทำการซื้อ แต่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันนั้น ทำให้เราเห็นภาพของ Zero Moment of Truth ชัดขึ้น นั้นคือช่วงระยะเวลาที่หลังจากที่เราได้รับการกระตุ้นแล้ว เราจึงสามารถทำการค้นคว้าหาข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าหรือการใช้บริการ ซึ่งในยุคดิจิทัลนี้ทำให้เราหาข้อมูลได้ง่ายมากแค่คลิ๊กผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ โดยนอกจากการเข้าถึงผ่านทางคอมพิวเตอร์ได้ปกติแล้ว ปัจจุบันนั้นยังสะดวกกับการสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านตัวอุปกรณ์พกพาอย่างเช่น สมาร์ตโฟนและแท็บเล็ตได้อีกด้วย
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...