การเปลี่ยนแปลงอัตราซื้อลด (Discount Rate)

SPONSORED LINKS
early_booking_Dream
การเปลี่ยนแปลงอัตราซื้อลด (Discount Rate) คือ การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ธนาคารกลางคิดจากธนาคารพาณิชย์ รวมถึง การให้กู้ยืมแหล่งสุดท้ายในฐานะนายธนาคารของธนาคารพาณิชย์ การดำเนินนโยบายการเงินแบบขยายตัว จะทำได้โดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ซึ่งจะมีผลทำให้เงินสดสำรองของธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้น และทำให้ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...