ออกธนบัตร โดยมีทุนสำรองหนุนหลัง คือ

SPONSORED LINKS
bags-of-money
ออกธนบัตร โดยมีทุนสำรองหนุนหลัง คือ สินทรัพย์ที่ใช้ในการหนุนหลังหลังธนบัตรที่ออกมาใช้ โดยที่สินทรัพย์ดังกล่าว ธปท. จะต้องรักษาและกันไว้ต่างหากจากทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อสร้างความเชื่อมันในค่าของธนบัตร และเป็นหลักประกันว่าการออกใช้ธนบัตรมีขอบเขตอยู่เท่ากันกับทรัพย์สินที่จะมาเป็นทุนสำรองเงินตรา ซึ่ง พ.ร.บ. เงินตรา พ.ศ. 2501 โดยเพื่อเป็นทุนสำรองเงินตรา 8 ประเภท เช่น
  • ทองคำ
  • ใบสำคัญสิทธิซื้อส่วนสำรอง
  • ใบสำคัญสิทธิพิเศษถอนเงิน
  • ทองคำรูปพรรณ สินทรัพย์ต่างประเทศ และสิทธิพิเศษถอนเงิน เป็นต้นๆ
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...