ตลาดเงิน(Money Market) หมายถึง

SPONSORED LINKS
images
ตลาดเงิน (Money Market) หมายถึง เป็นแหล่งระดมเงินทุนและให้สินเชื่อระยะสั้นที่ไม่เกิน 1 ปี โดยจะมีการแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก
  1. ตลาดเงินในระบบ เป็นแหล่งจัดหาเงินทุนเพื่อการประกอบการของธุรกิจ สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อระยะสั้นแก่ภาครัฐ ซึ่งเป็นวิธีการกู้ยืมส่วนใหญ่ เช่น การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วเงินคลัง ตั๋วแลกเงิน เป็นต้น
  2. ตลาดเงินนอกระบบ เป็นแหล่งการกู้ยืมเงินโดยที่ไม่มีกฏหมายรับรอง เช่น การกู้ยืมระหว่างบุคคล การเล่นแชร์ หรือการขายฝาก เป็นต้น
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...