ประโยชน์การศึกษาตัวเลขรายได้ประชาชาติ คือ

SPONSORED LINKS
Org201206040313528554000_zps75b438c0
ประโยชน์การศึกษาตัวเลขรายได้ประชาชาติ เป็นรายได้ประชาชาติที่เป็นเครื่องมือที่ทางนักเศรษฐศาสตร์สร้างขึ้นมาเพื่อทำการเปรียบเทียบฐานะเศรษฐกิจของประเทศในระยะเวลาต่างๆ กันและใช้ในการเปรียบเทียบฐานนะทางเศรษฐกิจกับประเทศอื่นๆ โดยประโยชน์ของรายได้ประชาชาติมีดังต่อไปนี้
  1. ใช้ในการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
  2. ใช้ในการเปรียบเทียบมาตรฐานการครองชีพของประชาชน
  3. ใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ เป็นต้น
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...