เงินทุน หมายถึงอะไร

SPONSORED LINKS
เงินทุน

 

เงินทุน หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมในการวางเงินทุนสำหรับสินค้าคงคลังนั้นมีหลายระดับ ค่าพิสัยของการประเมินเงินทุนนั้นมีตั้งแต่อัตราดอกเบี้ยไปจนถึงค่าร้อยละของการจัดการ โดยมีหลักการคือ เงินสดที่ใช้แทนเงินทุนที่ลงทุนไปกับสินค้าคงคลังนั้นจะมาจากตลาดเงินตามอัตราดอกเบี้ย หรืออัตราเฉพาะอื่นๆ ต้นทุนจากเงินทุนเฉพาะสำหรับการบริหารนั้นจะขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดการณ์ไว้สำหรับเงินทุนนั้น ซึ่งมักเรียกว่าอัตราต้นทุนการเงิน เงินทุนของแต่ละบริษัทและอุตสาหกรรมนั้นอาจแตกต่างกันไปอย่างมาก บริษัทต่างๆ ที่มักใช้เงินสดจะมีค่าร้อยละของเงินทุนสูง เช่นเดียวกันนั้น อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง หรือมีผลิตภัณฑ์ที่มีรอบอายุสั้นจะมีต้นทุนสูงกว่าอุตสาหกรรมอื่น

 

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...