จุดประสงค์ของการจัดการโลจิสติกส์แบบบูรณาการ

SPONSORED LINKS

EN4kHp

จุดประสงค์ของการจัดการโลจิสติกส์แบบบูรณาการ คือ การที่จะทำให้การจัดการโลจิสติกส์แบบบูรณาการประสบผลสำเร็จนั้น มีตัวกระตุ้นอยู่ 6 วิธีการ (1) Responsiveness (2) Variance Reduction (3)Inventory Reduction(4) Shipment Consolidation (5)คุณภาพ และ(6)life cycle support ซึ่งความสัมพันธ์ของแต่ละตัวมีความสำคัญโดยตรงต่อกลยุทธ์ขององค์กรทางโลจิสติกส์

 

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...