งานของโลจิสติกส์ หมายถึง

SPONSORED LINKS
LM(1)
งานของโลจิสติกส์ หมายถึง การจัดการซัพพลายเชน ในโลจิสติกส์ ที่มีเรื่องของการเคลื่อนย้าย และที่ตั้งของสินค้าคคลัง ให้สำเร็จ ตามเวลา สถานที่ และเกิดประโยชน์ ชองต้นทุนรวมที่ต่ำสุด สินค้าคงคลัง ก็ยังคงต้องจำกัดมูลค่า มันคือ ที่ตั้ง ที่ถูกเวลา ถูกที่ และง่ายต่อการเคลื่อนย้าย หรือสร้างมูลค่า  หากบริษัทไม่ได้ตอบสนองความต้องการ เวลา และสถานที่  อย่างต่อเนื่อง มันไม่มีอะไรที่จะขายได้ สำหรับห่วงโซ่อุปทานตระหนักถึงประโยชน์สูงสุดเชิงกลยุทธ์จากโลจิสติกส์ ต้องรวมเข้าถึงงานที่ทำ  ในการทำงาน การตัดสินใจจะส่งผลต่อต้นทุนรวมและอื่นๆ  มันคือความสัมพันธ์ของการทำงานที่ท้าทายในการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จในการจัดการโลจิสติกส์แบบบูรณาการ

 

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...