ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง

SPONSORED LINKS

warehousing

ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง หมายถึง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง ซึ่งคำนวณจากการคูณค่าร้อยละของต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังรายปีกับค่าสินค้าคงคลังเฉลี่ย โดยที่วิธีการทางบัญชีที่ได้มาตรฐานนั้นก็คือการคำนวณมูลค่าของสินค้าคงคลัง ณ ตอนที่มีการซื้อ หรือต้นทุนการผลิตตามมาตรฐาน แทนที่จะใช้ราคาขาย โดยสมมติให้ค่าร้อยละของต้นทุนการรักษาสินค้าคงคลังเท่ากับ 20 เปอร์เซ็นต์ ค่าใช้จ่ายของสินค้าคงคลังรายปีสำหรับบริษัทที่มีมูลค่าสินค้าคงคลังเฉลี่ย 1 ล้านเหรียญจะเท่ากับ 200,000 เหรียญ ((20% x 1000000 เหรียญ)

 

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...