การผลิตในระยะสั้น คือ การผลิตในลักษณะใด

SPONSORED LINKS
1
การผลิตในระยะสั้น หมายถึง ระยะเวลาซึ่งผู้ผลิตจะไม่สามารถที่จะเพิ่มหรือลดปัจจัยการผลิตคงที่ได้ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงได้รับการเปลี่ยนแปลงเฉพาะปัจจัยผันแปรเท่านั้น ผู้ผลิตจะต้องป้อมปัจจัยผันแปรให้พอเหมาะเต็มกำลังของปัจจัยคงที่ที่มีอยู่เพื่อให้ต้นทุนการผลิตได้ต่ำที่สุดเพื่อที่จะผลิตจะได้กำไรที่สูงสุด

 

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...