กรณีศึกษา Make Or Buy Decision

SPONSORED LINKS
toyota_2013-05-16-15-37-43
กรณีศึกษา บริษัทโตโยต้า
บริษัทโตโยต้าเป็นตัวอย่างแน่นอนว่าโตโยต้าผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์เอง 100% เพราะมีทั้งความรู้และกำลังการผลิต รวมถึงต้องการสงวนความรู้เฉพาะนี้ไว้กับตัว ในขณะที่โตโยต้าออกแบบระบบส่งกำลังเองได้ก็จริง แต่ก็ยังพึ่งพิงความสามารถในการผลิตของซัพพลายเออร์ถึง 70% ส่วนระบบไฟฟ้านั้น โตโยต้าพึ่งพาซัพพลายเออร์ทั้งหมดตั้งแต่การออกแบบพัฒนาไปจนถึงการผลิตชิ้นส่วนและ ปรับปรุงพัฒนาสายการผลิต โตโยต้าเรียกแผนนี้ว่า “Toyota New Global Architecture” หรือ “TNGA” ให้ ความสำคัญกับการพัฒนารถยนต์พร้อมกันหลาย ๆ รุ่น ที่จะสามารถพึ่งพาการใช้ชิ้นส่วนแต่ละโมดูลร่วมกันได้ การใช้แพลตฟอร์มเดียวกันช่วยลดขั้นตอนการจัดซื้อชิ้นส่วนจากซัพพลายเออร์ ทำให้การออกแบบรถยนต์ลดความซับซ้อนในการใช้ชิ้นส่วนลง ซึ่งจะทำให้จากเซฟต้นทุนที่ฟุ่มเฟือยลงกว่าครึ่ง โรงงานผลิตรถยนต์โตโยต้าในประเทศไทยกล่าวเสริมว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ไม่ใช่แค่ลดต้นทุนเท่านั้น แต่หมายถึงการผลิตรถที่ดีขึ้น
ประโยชน์
  • ลดต้นทุนในการผลิตในส่วนของเครื่องยนต์
  • ไม่ต้องพึ่งพาซัพพลายเออร์มาก
ข้อจำกัด
  • โต้โยต้าไม่สามารถผลิตชิ้นส่วนเองได้ทุกชนิด
  • มีการพึ่งพาซัพพลายเออร์เป็นบางส่วน
SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...