เส้นความเป็นไปได้ในการผลิต (Production Possibility Curve: PPC) หมายถึง

SPONSORED LINKS

ppcเส้นความเป็นไปได้ในการผลิต (Production Possibility Curve: PPC) หมายถึง เป็นการใช้ทรัพยากรทั้งหมดมาผลิตสินค้าและบริการ 2 ชนิดโดยเส้น PPC จะทำการแสดงถึงขอบเขตความสามารถสูงสุดในการผลิต ซึ่งในการผลิตแต่ละครั้ง จะเกิด “ต้นทุนค่าเสียโอกาส” หมายถึง ยิ่งมีการนำทรัพยากรไปผลิตสินค้าตัวนึง ก็จะทำให้เสียโอกาสในการผลิตสินค้าอีกตัวนึงด้วย แต่ถ้าความสามารถในการผลิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, เทคโนโลยี) เพิ่มขึ้น เส้น PPC จะเลื่อยไปทางขวา ส่วนอีกเส้นถ้าความสามารถในการผลิตลดลง เส้น PPC จะเลื่อนไปทางซ้าย

 

 

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...