เผยสถานออกกำลัง ตามสถานที่ทำงาน

SPONSORED LINKS

runningทุกวันนี้ใครๆก็ต้องรู้ว่า การออกกำลังเป็นสิ่งจำเป็นที่จะขาดเสียมิได้ แต่อุปสรรคส่วนใหญ่เป็นเพราะมักจะเจียดหาเวลาไม่ค่อยได้ โดยผู้เชียวชาญการออกกำลังกายชาติตะวันตกได้พยายามหาแบบการออกกำลังกายที่ใช้เวลาสั้นๆ แต่ได้ผลดีพร้อมด้วยเครื่องมือที่พอหาได้ มา 2-3 อย่าง อย่างน้อยก็ช่วยให้เป็นการออกกำลังแก้ขัดได้ โดยการออกกำลังแบบสำเร็จรูป อย่างแรกได้แก่การออกกำลังกายโดยใช้บันได อาคารสถานที่ทุกแห่งย่อมมีบันไดใช้ได้ด้วยกันแบบที่สอง ได้ใช้บริเวณทางเดินให้เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นตอนไหน ตั้งแต่การเดินทางไปมาและไปทานอาหารกลางวันก็ย่อมเดินได้ และแบบหลังสุด หากมีที่ว่างตามข้างๆอาคาร หรือหลังอาคารยิ่งดีหนักเป็นตอนแดดร่มลมตก ยิ่งชวนให้ออกกำลังกายได้ดียิ่งขึ้น

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...