Daily Archives: มิถุนายน 20, 2015

Google แจ้งจดสิทธิบัตรใหมเพิ่ม ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อของกรอบรูปดิจิตอลเข้ากับสมาร์ทโฟน

การจดสิทธิบัตรนั้นเป็นเรื่องปกติของทาง Google ไปแล้ว เพราะแต่ละวันนั้น มีสิทธิบัตรที่แจ้งไม่รู้กี่สิบอันต่อวัน ซึ่งสิทธิบัตรล่าสุดของ Google ที่เพิ่งได้รับการอนุมัตินั้น เป็นเทคนิคการเชื่อมต่อกรอบรูปดิจิทัลแบบไร้สายเข้ากับสมาร์ทโฟนเพื่อที่จะดึงข้อมูลภาพมาแสดงผลเมื่อผู้ใช้แท็กภาพบุคคลใด ก็จะเพิ่มเข้ากันในบัญชีรายชื่อผู้ ...

Read More »

อุปสงค์ส่วนเกินและอุปทานส่วนเกิน หมายถึง

อุปสงค์ส่วนเกิน (Excess Demand) หมายถึง ภาวะที่ D > S ทำให้สินค้าขาดตลาด ปรับตัวเข้าสู่ดุลยภาพโดยทำให้ราคาเพิ่มขึ้นแล้ว D ก็จะลดลง S ก็จะเพิ่มขึ้นจนเข้าสู่จุดดุลยภาพสาเหตุจากการเกิด เช่น การควบคุม ราคาขั้นสูงของปูนซีเมนต์, ราคาเนื้อหมู, ราคาน้ำตาล อุปทานส่วนเกิน (Excess Supply) หมายถึง ภาวะที่ S > D ทำให้สินค้าชิ ...

Read More »

ดุลยภาพของตลาด (Market Equilibrium) หมายถึง

ดุลยภาพของตลาด (Market Equilibrium) หมายถึง ภาวะที่เกิดจากราคามีความเหมาะสม ทำให้ปริมาณความต้องการซื้อ เท่ากับปริมาณความต้องการขาย ทำให้สินค้าหมดพอดี หรือมีหลักการดังนี้ คือ ราคาสินค้าจะวิ่งสู่ดุลยภาพเสมอ ถ้าราคาเปลี่ยนปริมาณที่ผู้บริโภคต้องการที่จะซื้อและที่ผู้ผลิตที่ต้องการขายก็จะเปลี่ยนตาม ถ้าร้าคาสินค้าแพงเกินไป ต่ ...

Read More »

Es=0 Es<1 หมายถึง

Es=0 หมายถึง ช่วงเวลาที่สั้นมาก ที่ผู้ผลิตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณเสนอขาย เส้น s จึงขนาดกับแกนตั้ง เช่น เกษตรกรขายสินค้าทั้งหมดไม่ว่าจะขายได้ราคาใดก็ตาม แต่ถ้าต่อมาราคาในตลาดมีการปรับตัวที่สูงกว่าที่คิดเอาไว้ก็ทำให้ไม่สามารถผลิตได้ทัน เนื่องจากเวลาไม่พอ Es<1 หมายถึง ช่วงเวลาที่สั้น แต่ผู้ผลิตไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกำ ...

Read More »

เผยสถานออกกำลัง ตามสถานที่ทำงาน

ทุกวันนี้ใครๆก็ต้องรู้ว่า การออกกำลังเป็นสิ่งจำเป็นที่จะขาดเสียมิได้ แต่อุปสรรคส่วนใหญ่เป็นเพราะมักจะเจียดหาเวลาไม่ค่อยได้ โดยผู้เชียวชาญการออกกำลังกายชาติตะวันตกได้พยายามหาแบบการออกกำลังกายที่ใช้เวลาสั้นๆ แต่ได้ผลดีพร้อมด้วยเครื่องมือที่พอหาได้ มา 2-3 อย่าง อย่างน้อยก็ช่วยให้เป็นการออกกำลังแก้ขัดได้ โดยการออกกำลังแบบส ...

Read More »