โทรศัพท์มือถือ ทำให้ฝ่ามือล้า

SPONSORED LINKS

EyWwB5WU57MYnKOuXxv9RdZuc7Lh1CPE8Nerf5h6cZMjsfZoydMWVPวารสารการแพทย์ กล้ามเนื้อและประสาท ได้กล่าวเตือนว่าการใช้โทรศัพท์มือถือบ่อยๆ อาจทำให้ประสาทส่วนกลางฝ่ามือบวมได้แต่ยังไม่ถึงขั้นเส้นประสาทข้อมือถูกกดทับ โดยนักวิจัยมหาลัยสุไลมาน ดามิเรลแห่งตุรกี ยอมรับว่าแม้จะยังไม่อาจทราบสาเหตุที่ชัดเจน แต่ก็ควรจะมีการศึกษามากกว่านี้โดยเฉพาะเด็กเล็กๆ ควรจะบอกเตือนให้รู้ถึงอันตรายของอุปกรณ์ ซึ่งพกใส่กระเป๋าได้นี้ โดยการศึกษายังทำให้ทราบได้อีกว่า เด็กนักเรียนนั้นพากันขลุกอยู่กับการเล่นโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตด้วยการส่งข้อความ ซึ่งจำเป็นต้องแบะและหดฝ่ามือในแป้นพิมพ์อยู่เรื่อย เด็กๆและนักศึกษาต้องใช้มือในการพิมพ์ส่งข้อความสั้นการนัดหมาย และการท่องเน็ต เป็นเวลารวมกันนานต่อเนื่องกันวันละไม่ต่ำกว่า 3 ชม.

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...