กองทุนพื้นฐาน กฟผ. เปิดแล้วรายย่อยเตรียมแห่ซื้อ 22 มิ.ย. นี้

SPONSORED LINKS

EyWwB5WU57MYnKOuFtKg1FplC5QunaZ1yE9RulrCAOWdllCHb3CGmNผู้สืื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ EGATIF ซึ่งเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกองแรกของไทยที่สนับสนุนโดยหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ ได้แต่งตั้งให้ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน EGATIF โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยเป็นผู้จัดการกองทุนและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้บริหารทรัพย์สินและเจ้าของทรัพย์สินโดยกองทุนนี้จะเสนอขายให้ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก วันที่ 22-26 มิถุนายน 2558 นี้ โดยมีราคาเริ่มที่ 10 บาท จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 5000 หน่วย หรือ 50000 บาท โดยมีวิธีจัดสรรก่อนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ของซื้อทั่วไปทุกรายมีโอกาสเข้าร่วมลงทุนเพื่อพัฒนาและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ โดยนายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ผู้ว่าการ กฝผ.เผยว่าโรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 ถือเป็นโรงไฟฟ้าที่มีศักยภาพโดยเป็นหนึ่งในโรงไฟฟ้าที่ใหม่ที่สุดของ กฟผ. ที่กองทุนรวมจะเข้าไปลงทุนในสิทธิรายได้ค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้าโดยเป็นโรงไฟฟ้าแบบพลังงานความร้อนร่วมใช้ก๊าซธรรมชาติและไอน้ำเป็นตัวผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือในระดับสากล ส่งผลให้โรงไฟฟ้าพระนครเหนือชุดที่ 1 มีดัชนีค่าความพร้อมจ่ายไฟฟ้าที่ดีมาตลอดตั้งแต่ปี 54-56.

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...