Daily Archives: มิถุนายน 19, 2015

โทรศัพท์มือถือ ทำให้ฝ่ามือล้า

วารสารการแพทย์ กล้ามเนื้อและประสาท ได้กล่าวเตือนว่าการใช้โทรศัพท์มือถือบ่อยๆ อาจทำให้ประสาทส่วนกลางฝ่ามือบวมได้แต่ยังไม่ถึงขั้นเส้นประสาทข้อมือถูกกดทับ โดยนักวิจัยมหาลัยสุไลมาน ดามิเรลแห่งตุรกี ยอมรับว่าแม้จะยังไม่อาจทราบสาเหตุที่ชัดเจน แต่ก็ควรจะมีการศึกษามากกว่านี้โดยเฉพาะเด็กเล็กๆ ควรจะบอกเตือนให้รู้ถึงอันตรายของอุป ...

Read More »

กองทุนพื้นฐาน กฟผ. เปิดแล้วรายย่อยเตรียมแห่ซื้อ 22 มิ.ย. นี้

ผู้สืื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ EGATIF ซึ่งเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกองแรกของไทยที่สนับสนุนโดยหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ ได้แต่งตั้งให้ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย หน่วยลง ...

Read More »