คิดเครื่องตรวจไวสูง พบทั้งมะเร็งและไวรัส

SPONSORED LINKS

EyWwB5WU57MYnKOuXxv9ZtRHe4NiZ0vE1jyb3Bfu86ymNZRK5aQBnmนักวิจัยของรัสเซียได้กล่าวว่าได้เริ่มทำการพัฒนาเครื่องตรวจวัดด้วยนาโนเคมีที่มีความไวสูงสามารถตรวจรู้เนื้อร้ายรวมทั้งโรคจากไวรัสอื่นๆ อย่างเช่น โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โดยนักวิจัยของสถาบันฟิสิกส์และเทคโนโลยีมอสโกได้ทำการพัฒนาเครื่องตรวจวัดที่มีขนาดกะทัดรัด ใช้ตรวจวัดองค์ประกอบทางเคมีของสารและวัตถุชีวภาพได้ เครื่องสามารถตรวจจับโรคไวรัสต่างๆ ตั้งแต่โรคเอชไอวี ตับอักเสบ งูสวัดและอื่นๆอีกด้วย ที่สำคัญมันสามารถจะตรวจพบการเกิดเนื้อร้ายในร่างกายคนเราได้อีกด้วย โดยนักวิจัยรัสเซียได้อ้างอีกว่า มันยังสามารถใช้ตรวจวินิจฉัยโรคได้ก่อนที่โรคจะปรากฏอาการออกมา ซึ่งจะเป็นการเปิดแผ้วทางการตรวจสอบวินิจฉัยโรคในยุคใหม่ต่อไปความวิเศษของเครื่องตรวจวัดแรงสูงนี้เนื่องมาจากได้มีการใช้อุปกรณ์ที่มีขนาดความไวสูง และอุปกรณ์เหล่านี้หลายพันชิ้นที่มารวมกันอยู่ในเครื่อง จะทำให้เครื่องวัดพบอนุภาคหรืออณูหลายๆอย่างได้โดยง่าย

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...