กลุ่มกิจการจัดซื้อร่วม (Buying Consortium)

SPONSORED LINKS

skillitกลุ่มกิจการจัดซื้อร่วม (Buying Consortium) คิอ กลุ่มกิจการที่มีลักษณะของการร่วมกันขององค์กรธุรกิจตั้งแต่สององค์กรขึ้นไป เพื่อดำเนินการจัดซื้อบางสิ่งบางอย่างหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองกับผู้ขาย ซึ่งการเข้าร่วมกันในการเจรจาจัดซื้อนี้ แต่ละฝ่ายต้องใช้ความสามารถและความชำนาญในการทำงานในส่วนที่ตนรับผิดชอบให้สำเร็จตามที่ได้ตกลงกันไว้ เช่น

กรณีศึกษา
บริษัทซอร์เลเยอร์และบริษัทโดราทูโฮสเป็นผู้ประกอบการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบริหารการจัดการดูแลระบบ Data center และให้บริการระบบ Cloud Computing รายใหญ่ของประเทศ อเมริกา, เนเธอร์แลนด์, สิงคโปร์ ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากเลยทำให้ทั้ง 2 บริษัทคิดที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับฐานของมูลของบริษัทตัวเองเพื่อลองรับผู้ใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบัน บริษัทซอฟร์เลเยอร์และบริษัทโดราทูโฮสเลยตกลงร่วมมือกันจัดซื้อเครื่องเซิฟเวอร์ กับบริษัทยักษ์ใหญ่ IBM เพื่อที่จะได้มีอำนาจการต่อลองราคาส่วนลดค่าเครื่องเซิฟเวอร์กับทางบริษัท IBM ได้

ประโยชน์
1.สามารถต่อลองราคากับผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายได้
2.มีความสะดวกในการดำเนินงานที่รวดเร็ว
3.มีขั้นตอนการบริการ Service ที่ดีและมีคุณภาพ

SPONSORED LINKS

About admin

Check Also

การประเมินการทดลอง

ประโยชน์ (Adban ...